Tomt

ladan3.JPG AB Hem på Landet lät 1947 stycka av mark från hemmanet Kvarntorp som sedemera blev Lissma Kvarntorp Tomtområde. Efter flera ägarbyten startade AB Seven att sälja tomterna 1961. I första läget såldes tomterna ovanför ladan. I annonsen lockades köparna med sommarvatten, plaskdamm och el fram till tomtgränsen. I övrigt var det spartanskt anordnat med vägar och diken. 1965 var försäljningen av de 67 tomterna färdig och AB Seven avvecklade sin verksamhet och överlät hela fastigheten på ca 90 tunnland till den nybildade Lissma Kvarntorps Tomtägareförening som bildades1966. Således har föreningen nu funnits i 45 år med uppdraget att förvalta föreningsmedlemmarnas intressen och gemensamma anläggningar. Lissma Kvarntorps Tomtägarförening är också emellanåt remissinstans i första hand till Huddinge Kommun rörande främst naturfrågor. Vilka som ingår i Tomtägareföreningens styrelse finner du i navigeringsramen överst på denna hemsida, under fliken "Styrelser".

Fastighetsbeteckningar för Lissma tomtförenings gemensamma markytor är: Lissma 4:111, 4:113 och 4:117.

Varje tomtägare skall vara måna om att hålla ordning på sin egen tomt likväl på våra gemensamma ytor.
Här har vi alla ett gemensamt ansvar vilket är viktigt för områdets status och i slutändan värdet på våra fastigheter.

Tomtkarta över området

vagkarta-lissma.jpg