Bra att veta

SKYDDSJAKT
Om du har problem med vildsvin eller rådjur på eller omkring din tomt kontakta styrelsen.
Vid akut behov av skyddsjakt inom vårt område, dvs påkört eller på annat sätt skadat vilt,
kontakta styrelsen och eller skriv in i Safeland appen
vid nödläge ring Polisen 114114.

Läs om Huddinge kommuns planer 2015-2030
Läs mer här

Utbyggnad Länna industriområde*
Läs mer här