Styrelse Lissma Kvarntorp tomtförening

Verksamhetsår 2022-2023

Uppdatering 2022-06-13
Tomtföreningens styrelse väljs av årsmötet som hålls årligen i första halvan av Juni. Det ekonomiska verksamhetsåret löper mellan 1 Maj till 30 April. Medlem som vill ta del av Tomtföreningens styrelseprotokoll kan skriftligen begära detta från Tomtföreningens sekreterare.

Ordförande
Thomas Ögren thomas@zmw.se
Webbansvarig
070-4501757

Kassör
Pyret Ericson, pyret.ericson@telia.com

Ledamöter
Anders Nyberg
Stefica Berggren
Lasse Gustavsson

Suppleanter
Lina Malm
Peter Östberg

ÅRSMÖTESPROTOKOLL: Kommer anslås här när det är justerat (månadsskiftet juni/juli)