Sidhuvudbild

Vårt område

Resume
I denna lugna och vackra del av Lissmadalen bor vi ett antal bofasta och sommarboende. Ett för Stockholmsområdet mycket unikt boende. Här är det en lantlig miljö i direktkontakt med både betesmarker och skogsmarker - till stora delar skyddat av Lissma Naturreservat. Allt detta i kombination med närheten till huvudstaden förstärker verkligen det unika med Lissma Kvarntorp....inte konstigt att vi trivs här!

Karta
https://www.hitta.se/kartan?s=f95a580e

VÄDERPROGNOSEN
Se hur vädret blir i Lissma => väderprognosen

OBS!
Max 30 km/h gäller på samfällighetens vägar
Kör försiktigt. Visa extra hänsyn till barn, gående, cyklister och andra oskyddade trafikanter.

Parkera rätt - se till att du inte hindrar framkomligheten längs vårt vägnät. Parkera din och dina gästers bilar på tomten så förhindras inte framkomligheten när den väl behövs för t.ex utryckningsfordon som brandkår eller ambulans.

Om hemsidan
Lämna gärna din mailadress till thomas@zmw.se för eventuella framtida informationsbrev. Ange då också vilket tomtnr/gatuadress du har. Du kan också lämna förslag eller synpunkter på Tomt och Vägs verksamhet.

På gång

to 28/1 18:00 Styrelsemöte Tomt & Väg
Spara i din kalender
Mer

Aktuellt Tomt & Väg

210111 / TÖ
GRANNSAMVERKAN - se nytt infobrev från Polisen under fliken "Grannsamverkan"

210104 / TÖ
POTTHÅL - imorgon gör vi ett försök att laga en del av potthålen på Kvarntorpsvägen. Vägen slits av mycket regn men framförallt av för höga hastigheter. Därav är det mest och störst hål där vägen är som rakast och mest inbjudande till att gasa på. Imorgon funktionärer på vägen så TAG HÄNSYN, tack.

210104 / TÖ
DIALOG - det pågår försök att få till möten med ledande personer inom Huddinge Kommun och Trafikverket gällande skötsel av naturskyddsområden, dagvattenhanteringen i Lissmadalen samt utbyggnadsplanerna på Gräsvretens upplagsområde samt ny, breddad, Södertörnsled. Återkommer när mer info finns.

210104 / TÖ
HÖG VATTENNIVÅ - Mycket regn och därmed stora tillflöden har höjt vattennivån väsentligt i Lissmasjön och ån. Lissmadalens sjösänkningsföretag jobbar med att få tag på lämplig entreprenör för rensning nedströms så att kapaciteten i vattenutflödet kan höjas. Förhoppningsvis blir det en del åtgärder under våren.

210104 / TÖ
NYTT GATUKOSTNADSREGLEMENTE - UPPDATERING
Just nu slutjusteringar av det sista innan överklagandet skickas in till Förvaltningsrätten. Fantastiskt jobb av några eldsjälar i grannföreningarna. Den som vill kan få slutversionen per mail senare, hör av dig i så fall på mailen till mig.

201230 / TÖ
NYTT GATUKOSTNADSREGLEMENTE - Huddinge kommun har precis före julhelgen beslutat om ett nytt gatukostnadsreglemente. Mycket kortfattat är det ett andelsförfarande som upprättas för gatukostnader i samband med ny stads- eller detaljplan som innebär mycket dryga kostnader per fastighetsägare. Andelsförfarandet innebär att fastighetsägaren får ta i stort sett alla kostnader utan att i förväg veta vad den kan bli i slutändan . Andelsförfarandet är en teoretisk beräkning som inte behöver följa ett verkligt utfall av andelarna i ett område. Eventuella VA-kostnader är inte inräknade utan tillkommer utöver andelen/andelarna av vägkostnaden. Läs mer om beslutet i de två dokument som jag precis fått ta del av och bilda din egen uppfattning. Inte helt enkelt att förstå vidden och hur hårt det kan slå ekonomiskt. Överklagan av nytt gatukostnadsförslag ska ske före 12 januari. Enligt den info jag har är ett 20-tal föreningar, likt vår, berörda och intresserade av att överklaga.

Förslag till nytt kostnadsreglemente

Tjänsteutlåtande201230 / TÖ
I mån av tid och möjlighet under helgerna kommer vi att lappa en del av hålen på Kvarntorpsvägen mellan Lissmavägen - Persbergsvägen. Bästa sättet att ha en jämn slät väg är att köra lugnt i lägre hastighet så pålagt material får sätta sig i groparna. Ju högre fart desto snabbare försvinner materialet ur lagade gropar.
Så kör lugnt så spar du både på bil och väg.

201209 / TÖ
VATTENFALL UNDERSÖKER - ny dragning av 140 kV ledning längs befintlig högspänningsledning, se karta. Kan bli en del trafik när de undersöker förhållandena inför ev dragning. Återkommer när jag får ev mer input.

201209 / TÖ
DAMMEN - nu åter normal vattennivå efter senaste veckornas regn. Porlar trevligt vid de nyrenoverade luckorna (tack Danne och Benke). Till våren ska vi städa gångstigen längs bäcken, vid dämmet samt upp mot Kvarnsjön. Också ev fixa till övergången under kraftledningen.

201209 / TÖ
BELYSNING BREVLÅDOR - delar för belysning äntligen beställda. Inte varit helt enkelt att hitta något som kan passa för vår del. Vi får pröva oss fram och se hur det fungerar. Om allt går väl kan det bli montage nästa vecka......

201126 / TÖ
VÄGARBETE - stora delar av Kvarntorpsvägen fram till ladan har nu fått en fast och hård yta inför vintern. Vi har dock ett antal hål som vi har försökt att reparera med jämna mellanrum, så också de närmaste dagarna. Du kan hjälpa till genom att hålla LÅG HASTIGHET för att det grova material som erfordras ska ha en chans att sätta sig i groparna. Hög hastighet gör att det grova materialet far ur gropen medan det finare materialet, som fungerar som bindemedel, blir kvar i gropen och försvinner vid kommande regn.
Låg hastighet innebär också säkrare tillvaro för de FUNKTIONÄRER som arbetar för att du ska ha en fin väg fram till din stuga. Ett alternativ är att stänga av vägen helt några timmar då vägarbete pågår för att skydda de föreningsmedlemmar som FRIVILLIGT JOBBAR med vårt gemensamma vägnät vilket är en lösning som kommer närmare och närmare om inte hastigheten på vårt vägnät sjunker. Ett annat alternativ är att låta groparna få vara kvar då det verkar vara mer effektfullt att skydda sin egen bil än oskyddade trafikanter. Ett tredje är placera ut ännu mer fartdämpande hinder vilket skapar mycket mer arbete vid vägunderhållsaktiviteter. Den övervägande majoriteten kör mycket hänsynsfullt men det räcker med en(1) fartdåre för att en funktionär, gående, hund, häst eller cyklist allvarligt kan skadas.
Antalet fordon på vårt vägnät har ökat väsentligt de senaste åren, även av fordonsägare utifrån som vill ut i skogen för att gå eller plocka svamp, så hjälp oss alla genom att fortsätta TA HÄNSYN när du framför ditt fordon. Har du tips på hur vi får ned hastigheten och ökad hänsyn mot oskyddade trafikanter så skicka gärna din idé till mig på thomas@zmw.se

201126 / TÖ
FYLLNADSVAL STYRELSEN - under hösten har styrelsen decimerats med en person. Valberedningen fick omgående uppdrag att hitta en ersättare. Normalt hade vi arrangerat ett extra årsmöte, då val till styrelsen är en årsmötesfråga, men med anledning av Corona och de restriktioner som råder så har styrelsen beslutat att hantera det digitalt denna gång. Valberedningen har tillfrågat Sofia Sandell som har tackat ja till att vara suppleant fram till ordinarie årsmöte juni 2021. Om det finns synpunkter på denna tillsättning meddela mig (ordförande) eller valberedningen inom 14 dagar.
Om du är intresserad att arbeta i styrelsen, kontakta valberedningen och lämna din intresseanmälan. Styrelsen ser gärna att fler tar möjligheten att vara med att utveckla vårt fina område.

201126 / TÖ
BREVLÅDOR - 3 brevlådor som helt saknade identifiering har plockats ned och finns hos mig för den som saknar sin låda. Lappar har satts upp med anmodan att meddela behov av brevlåda så att vi får koll på de lådor sätts upp i ett försök att mota olovligt utnyttjande. Dessutom är brevlådeplatsen föreningens varför en check säkerställer att medlemmar i tomtföreningen alltid har en plats.

201113 / TÖ
OBS!!!! FALSK BREVLÅDA - återigen har en falsk brevlåda upptäckts. Tacksam om alla kan ha en extra koll om ni ser någon ny låda eller adress som ser konstig ut. Kontakta i så fall gärna mig eller någon i styrelsen.

201111 / TÖ
UTSÄTTNING SNÖKÄPPAR - är planerat till kommande söndag 15/11. Kör lugnt och ta hänsyn till funktionärer och traktor. Arbetet beräknas pågå mellan ca. 9-13.

201024 / TÖ
SLADDNING AV VÄGARNA - planerat till imorgon söndag alternativt måndag

201021 / TÖ
FÅRSTÄNGSEL ÅTGÄRDAT - enligt återkoppling från Huddinge kommun är nu fårstängslet vid Kvarntorpsvägen/Lissmaån åtgärdat och förhoppningsvis "tätt".

201020 / TÖ
FÅR PÅ RYMMEN - enligt uppgift är staketet vid grinden vid bron Kvarntorpsvägen inte helt okej. Får har idag varit på rymmen. Meddelande är skickat till Huddinge kommun som ska kontakta ansvarig för åtgärd. Tillsvidare, var extra uppmärksam när du passerar.

201009 / TÖ
KONTAKTLEDNING LAGAD - enligt uppgift blev den nedrivna ledningen lagad igår kväll. Tack för snabbt agerande av involverade.

201008 / TÖ
NEDRIVEN KONTAKTLEDNING - idag grusades annonserad sträcka förutom sista biten till Gölvägen. Sladdat och avjämnat men lite gropigt en tid framöver tills materialet satt sig i vägbanan. Kör lugnt och försiktigt så sätter sig materialet ännu bättre i vägbanan och vi får bästa möjliga avkastning på vår "väginvestering".
Tyvärr blev en kontaktledning nedriven men det är anmält till Vattenfall och kommer åtgärdas relativt snabbt.
Om problem eller frågor, kontakta ordförande.

201007 / TÖ
GRUSNING AV KVARNTORPSVÄGEN - vi har med kort varsel fått möjlighet att imorgon, torsdagen den 8/10, grusa Kvarntorpsvägen från Lissmavägen upp till Gölvägen samt Lillbergavägen från brevlådor till kurvan. Start ca 07.00 och en bit in på förmiddagen. Varje grusningsmoment tar ca 10 min under vilket vägen ej är framkomlig. Ta därför till 10-15 extra imorgon om du ska till jobbet eller passa annan tid.
Anledningen att vi grusar nu och med ett grövre material är att vägbanan ständigt behöver fyllas på för att ha en bra bärkraft. Vi hoppas också att det ska ge lite mer bärighet vid årets svåraste period för vägen, dvs vid tjällossningen mars/april. Genom att göra det nu tror vi att det mesta av materialet kan sätta sig bra i vägbanan innan vinterns ankomst och kommande plogningsaktiviteter. Om frågor, hör av dig till ordförande som också avser vara på plats imorgon bitti.

201006 / TÖ
EJ TILLÅTET ATT DUMPA TRÄDGÅRDSAVFALL, SKROT ELLER ANNAT PÅ FÖRENINGENS GEMENSAMMA MARKOMRÅDEN
På förekommen anledning måste jag påminna om det som borde kännas självklart. Det är inte okej att slänga eller gräva ned skräp, skrot eller trädgårdsavfall på föreningens markområden. Inte heller löv eller annat organiskt material. Undantag om det är en gemensam aktivitet, tex dagsverke, som är beslutad via styrelsen och i så fall gäller med lika villkor för alla tomtägare. I Jordbro, ca 3 km dit, finns en utmärkt återvinningsanläggning som tar emot i princip alla typer av avfall, dessutom gratis för privatpersoner. Vill man elda sitt trädgårdsavfall så gör man det enligt de eldningsregler och tidsperioder som gäller för Huddinge kommun. I år v42 vilket innebär helgen före t.o.m helgen efter angiven vecka.

201006 / TÖ
MARKSKADOR PÅ FÖRENINGENS MARK - Fick igår uppgift att någon grävt på föreningens mark nära korsningen Persbergs- och Kvarntorpsvägen. Inget tillstånd har lämnats från styrelsen varför uppgifter om någon sett något är välkommet. Ska själv besiktiga på förmiddagen då foton indikerar på ganska rejäla markskador. Hör av dig gärna på sms eller epost om du sett någon maskin eller dylikt på platsen. Verkar ha hänt igår. Meddela helst via sms eller epost till mobil 070-4501757 eller epost thomas@zmw.se

200929 / TÖ
NEDRIVEN KONTAKTLEDNING - förmodligen en bredbandslina, vid toppen på sädesvägens backe sett från ladan. Skedde tyvärr i samband med grusning. Om problem, hör av dig till thomas@zmw.se

200929 / TÖ
GRUSNING GENOMFÖRD - på sädesvägen (just nu gropigt, ska jämnas till under dagen) samt på Persbergsvägens första del.

200927 / TÖ
HUNDBAJS - under dagsverkesdagen inkom flera klagomål på att det är hundbajshögar både på vägarna och traktorplanen. Det flesta hundägarna är duktiga och har plastpåse i beredskap men uppenbart missas det av någon. Visa hänsyn och ta upp efter din hund - det är ju så enkelt.....

200926 / TÖ
DAGSVERKESDAGEN - tack till alla dagsverkare, både fredag och lördag. På lördag morgon var känslan att bli själv vid ladan efter 10-12 mm regn under natten och morgontimmarna men kl 9.00 fanns det 30 härliga Lissmakvarntorpare på plats för att dagsverka. Detta skedde med bravur och mycket blev gjort, bl.a nya dammluckor, slyrensat runt ladan - traktorplatsen - vid brevlådor - bron, skräprensning längs diken, städat i gemensamma utrymmen, krokiga vägskyltar fick lodräta lägen, rensning av trummor för genomflöden, tvättning av brevlådor och farthinder, m.m. Till detta bjöds på lunch med superb varm korvsoppa, välspacklade mackor samt kaffe med goda tillbehör. Igen ett stort TACK till er som dagsverkade. Suveränt jobbat! Vårt område blir vad vi gör det till.....

200923 / TÖ
VÄGKANTSKLIPPNING - kommer att ske närmaste dagarna, kanske redan torsdag eller fredag. Kommer ske från ladan till Lissmavägen samt delar av Vatten-, Lillberga-, Persbergs- och Ollonvägen. Visa hänsyn och tålamod för entreprenören.

200922 / TÖ
GRUSNING - kommer att genomföras nästa vecka, troligen tisdag eller onsdag, på sädesvägen i backen ovanför ladan. Det kommer att bli grövre grusmaterial, blandat med finare, för att skapa bärighet, bindning och därmed högre hållbarhet mot höstregnen. När det grövre materialet väl har satt sig kommer det fyllas på med lite finare material. Det kan dock ta en tid innan dess.

200922 / TÖ
Styrelsemötet - första gången vi träffades. Vi pratade bl.a ekonomi, budgetplan med 3 års framförhållning, grusning, belysning brevlådor samt aktiviteter till dagsverkesdagen. Vi behöver också göra ett fyllnadsval senare i höst då en funktionär inte har möjlighet att delta. Återkommer om datum för det.

200921 / TÖ
Lissma sjösänkningsföretag, vilken Lissma tomtförening är andelsägare i, syftar till att upprätthålla en acceptabel markavvattning så att Kvarntorpsvägen och tomtägare närmast Lissmaån inte drabbas av långvariga översvämningar. Ett rörligt vattenflöde är också viktigt för att inte myggbeståndet ska bli för påtagligt i maj/juni. Just nu förs en dialog med Hudddinge kommun om den underdimensionerade vägtrumma som finns vid Lagervägen, Gräsvretens upplagsområde. Målet är att få en väsentligt bättre genomströmning där så att markavattningen kan ske snabbare uppströms vid större nederbördsmängder runt Lissmasjön.

200909 / TÖ
Kallelse till DAGSVERKESDAG den 26 september 2020. Start kl 9, samling vid ladan. Välkommen!

200909 / TÖ
Tack till avgående styrelse och de funktionärer/frivilliga som medverkat i gemensamma aktiviteter inom vårt område under det gångna verksamhetsåret. Den 22 sep träffas den nya styrelsen för första gången på det nya verksamhetsåret. Har du någon synpunkt, prata då gärna med någon i styrelsen eller skicka ett mail till thomas@zmw.se

Vattenfall-undersokningledningsdragningbeskur.jpg

Arkiv

Läs tidigare nyheter i vårt arkiv

Logga in Hemsida från Lawebb Logga in