Safeland

Safeland

safeland-logo-FF764C.png I appen hjälper ni varandra då något sker.
Grannsamverkan digitalt är effektivt och kostnadsfritt.

Våran Safeland grupp heter Lissma Kvarntorp såklart.

Här kan du ladda ner programmet https://www.safe.land/se/grannsamverkan/
Ladda ner, skapa ett konto, välj gruppen Lissma Kvarntorp.

Vid problem kontakta Morgan Jensen

Vi är 47 stycken som redan är med (maj 2019)