Sidhuvudbild

Styrelser

Tomtföreningens (tomt) styrelse 2017/2018

Tomtföreningens styrelse väljs av årsmötet som hålls årligen i första halvan av Juni. Det ekonomiska verksamhetsåret löper mellan 1 Maj till 30 April. Medlem som vill ta del av Tomtföreningens styrelseprotokoll kan skriftligen begära detta från Tomtföreningens sekreterare.

Ordförande
Jens Norgren jensa_n@hotmail.com
Webbansvarig
070-4961386

Sekreterare
Ingela Meijer

Kassör
Pyret Ericson, pyret.ericson@telia.com

Ledamot
Tommy Klingemar

Ledamot
Morgan Jensen

Samfällighetsföreningens (väg) styrelse 2017/2018

Samfällighetsföreningens styrelse väljs av årsmötet som hålls årligen i första halvan av Juni. Det ekonomiska verksamhetsåret löper mellan 1 Maj till 30 April. Medlem som vill ta del av Samfällighetens styrelseprotokoll kan skriftligen begära detta från Samfällighetens sekreterare.

Ordförande
Jens Norgren jensa_n@hotmail.com
Webbansvarig
070-4961386

Sekreterare
Ingela Meijer

Kassör
Pyret Ericson, pyret.ericson@telia.com

Ledamot
Tommy Klingemar

Ledamot
Morgan Jensen