Sidhuvudbild

Styrelser

Tomtföreningens (tomt) styrelse 2020/2021

Tomtföreningens styrelse väljs av årsmötet som hålls årligen i första halvan av Juni. Det ekonomiska verksamhetsåret löper mellan 1 Maj till 30 April. Medlem som vill ta del av Tomtföreningens styrelseprotokoll kan skriftligen begära detta från Tomtföreningens sekreterare.

Ordförande
Thomas Ögren thomas@zmw.se
Webbansvarig
070-4501757

Kassör
Pyret Ericson, pyret.ericson@telia.com

Ledamöter
Tommy Klingemar
Helene Blohme
Anders Nyberg

Suppleanter
Louise Lindh
Vakant

Samfällighetsföreningens (väg) styrelse 2020/2021

Samfällighetsföreningens styrelse väljs av årsmötet som hålls årligen i första halvan av Juni. Det ekonomiska verksamhetsåret löper mellan 1 Maj till 30 April. Medlem som vill ta del av Samfällighetens styrelseprotokoll kan skriftligen begära detta från Samfällighetens sekreterare.

Ordförande
Thomas Ögren thomas@zmw.se
Webbansvarig
070-4501757

Kassör
Pyret Ericson, pyret.ericson@telia.com

Ledamöter
Tommy Klingemar
Helene Blohme
Anders Nyberg

Suppleanter
Louise Lindh
Vakant